Rychu Peja

Co was boli? Czy aż tak was to boli? Że Rychu Peja ma dziś szanse uczciwie zarobić?

28
59