zerodwa

oglądam mecz z hameryką, chujnia… nie da się ukryć, ale nasi nawet nie próbują
tego ukryć

69
153