odbieranie dziecku kontaktu z ojcem

Boli mnie, że matka dziecka może bezkarnie i bezprawnie izolować dziecko od ojca. Tylko w teorii da się coś z tym zrobić.

38
56